Rozmyślania

W życiu wewnętrznym każdego chrześcijanina nie­zwykłą rolę odgrywa stosunek do Najświętszej Maryi Panny. Ona, Matka Boża, jest szafarką łask. Za mało Ją jednak błagać o pomoc, za mało śpiewać Godzinki czy litanię. Trzeba Ją naśladować, trzeba, żeby serce każdego stało się niejako sercem Maryi. Jej Tajemnice są dla nas drogowskazem, ale trzeba raz zerwać z dwu­torowością i niekonsekwencją. W kościele pęcznieje nam serce, wzbiera wzruszeniem, zachwytem, a w obo­wiązkach i Boga, i Maryję wyrzucamy poza nawias. Te krótkie rozważania mają nas wprowadzić w życie Maryi, które było tak proste, tak zwykłe, a jego nie- zwyczajność leżała w dynamice miłości.

Kościół Święty co miesiąc obchodzi jedno lub kil­ka świąt Maryi; niektóre z nich obowiązują wszystkich wiernych, inne są tylko dla pewnych diecezji, a są też i takie, które należą do historii i zostawione są poboż­ności prywatnej. Te Święta obejmują całe życie Maryi, mówią o łaskach przez Nią wymodlonych, a zawsze pobudzają do większej ufności.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.