Oddychanie

Pozostań nadal w pozycji siedzącej, połóż ręce na wysokości przepony i spróbuj jak najwyżej unieść klatkę piersiową. Nie zmieniając pozycji rozluźnij mięśnie ramion i ustaw prawidłowo głowę. Nie należy przy tym wysuwać brody do przodu ani też przyciągać jej do szyi. Połóż ręce na kolanach i rozluźnij mięśnie wewnętrznej części ud. Skoncentruj się na oddychaniu. Dzięki odciążeniu przepony twój oddech stał się nieco głębszy. Zauważ, że klatka piersiowa rozszerza się przy wdechu, przy wydechu zaś ? kurczy. Przy wszelkiej pracy ? zarówno fizycznej, jak i umys­łowej ? ruch ten odgrywa zasadniczą rolę. Staraj się nie wstrzy­mywać oddechu przy wysiłku. Twój organizm nie jest wówczas w stanie sprostać wzrastającym wymaganiom. Zdolność do za­chowania regularnego oddechu przy forsownym wysiłku (zarów­no w czasie ćwiczeń, jak i podczas porodu) zależy od umiejęt­ności kontrolowania pracy mięśni wspomagających oddychanie przeponowe.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.