Obręcz biodrowa

Jesteśmy skłonni uważać postawę wyprostowaną za sukces ewolucji. Opinia ta ulega jednak zmianie w okresie ciąży, a już szczególnie porodu. W tym właśnie okresie skutki zmiany po­stawy ? szczelnie zamknięta szyjka macicy i łuk silnych mięśni biegnących od kości łonowej do krzyża (niezbędne przy noszeniu płodu w pozycji wyprostowanej) ? oraz znacznych rozmiarów główki dziecka, są przyczyną ogromnego wysiłku towarzyszące­go porodowi. Ewolucja przyniosła postawę wyprostowaną. Ko­lejna zmiana, tym razem w postawie siedzącej, spowodowana została rozpowszechnieniem się krzeseł. W naszym kręgu kultu­rowym zarzuciliśmy prawie całkowicie pozycję kuczną przy od­poczynku i codziennych zajęciach, a wraz z nią zniknęła sposob­ność napinania i wzmacniania mięśni odpowiedzialnych za ru­chomość obręczy biodrowej.

Ale to jeszcze nie wszystko. Kobiety, które chciały, by ich sposób chodzenia stał się bardziej atrakcyjny, biodra zaś kusząco odchylone, zaczęły nosić obuwie na wysokich obcasach, co do­datkowo jeszcze pogłębiło niekorzystne zmiany w ich układzie mięśniowym.

Dotychczas nie powstała jeszcze ?ortodoncja” obręczy biod­rowej, opracowano jednak wiele ćwiczeń, które mogą przezwy­ciężyć szkodliwe skutki złych nawyków.

Aby upewnić się, że biodra i ich otoczenie ustawione są pra­widłowo, stań bokiem do lustra, złącz stopy, wyprostuj się i po­patrz na swoje odbicie. Zauważ, że pośladki kształtem swym przypominają zaokrąglone pagórki wyrastające z łagodnej krzy­wizny dolnej części grzbietu. Podobnie jak krzywizna górnych jego partii, jest ona związana z prawidłową budową kręgosłupa; łuki te stanowią o jego sile. Ale obie krzywizny muszą być nie­wielkie nawet podczas ciąży, gdy ciężar macicy zwiększa przegię­cie części dolnej. Przemiany sprawiającego ból wygięcia w łagod­ną krzywiznę nie uzyskasz dzięki zwykłemu ?podciąganiu” po­śladków. Chodzi tu raczej o przegrupowanie, o jednoczesne wzmocnienie i uelastycznienie głównych mięśni odpowiedzial­nych za postawę, tak by nasze ciało mogło samo odnaleźć właś­ciwe położenie równowagi. Z tego właśnie powodu, mimo zro­zumiałej pokusy, by skoncentrować się głównie na ćwiczeniach obręczy biodrowej, które mogą ułatwić poród i zapobiec odkła­daniu się tłuszczu na biodrach, pośladkach i udach, nie zaniedbuj innych ćwiczeń.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.