PORÓD

Poród składa się z dwóch okresów, z których każdy wymaga zupełnie innego podejścia. W fazie rozwierania macica kur­czy się, rozciągając przy tym ujście szyjki; zadaniem matki jest zapewnienie niezakłóconego przebiegu tego procesu. Powinna ona w tym celu świadomie rozluźnić mięśnie, zwłaszcza te, które znajdują się między talią a kolanami. Skuteczna kontrola mięśni bardzo pomaga w osiągnięciu relaksu ? poprawia się ona dzięki ćwiczeniom.

W fazie wydalania macica kurczy się i wypycha dziecko przez w pełni rozwartą szyjkę do pochwy, która rozszerza się łatwiej ? częściowo dzięki hormonom ciążowym ? umożliwia­jąc przejście dziecka. Ten etap wymaga czynnego współdziałania matki. Jej wysiłek jest w stanie przyspieszyć wędrówkę dziecka przez kanał rodny, natomiast kontrola mięśni chroni przed obra­żeniami główkę rodzącego się dziecka.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.