PIERWSZY TRYMESTR

Podczas pierwszych trzech miesięcy ciąży organizm kobiety zwykle silnie reaguje na podwyższenie poziomu estrogenów i progesteronu, a także na ustanie regularnego dotąd jajeczkowania. Może to się przejawiać na różne sposoby, lecz wiele ko­biet ze zdziwieniem odkrywa wpływ niewidzialnej jeszcze ciąży na swe stany emocjonalne. Nowe życie, ukryte głęboko w łonie matki, samo jest narażone na wiele niebezpieczeństw, gdyż wal­czy dopiero o kształt swej egzystencji. W tym okresie kobieta powinna ?wsłuchiwać się” w swe ciało, choć bez zbytniego rozczulania się nad sobą. Nie powinna jednak zmuszać się za wszel­ką cenę do wysiłku przekraczającego jej możliwości tylko po to, by dowieść sobie samej, że nic się nie zmieniło. Prawidłowe odżywianie jest ? jak zresztą zawsze ? bardzo ważne. Lecz podczas tych pierwszych miesięcy unikanie substancji szkodli­wych jest ważniejsze od spożywania dużych ilości najwartościow­szych nawet pokarmów.

Organizm kobiety, która przed zajściem w ciążę odżywiała się prawidłowo, może przez pewien czas, bez żadnej szkody dla siebie i dziecka, zadowolić się skromniejszą porcją pożywienia. Natomiast w ciągu pierwszych trzech miesięcy rozwijający się embrion jest nadzwyczaj wrażliwy na obecność pewnych związ­ków chemicznych, w tym także na substancje uważane za po­karmy czy napoje, takie jak kawa, a nawet ? być może ? środki konserwujące stosowane przez przemysł spożywczy. W tym cza­sie kobieta powinna powstrzymać się od alkoholu, papierosów, zbędnych lekarstw, może nawet kawy, a przynajmniej ograniczyć ich spożycie. Mdłości, częste w pierwszym trymestrze ciąży, są wręcz błogosławieństwem, gdyż zmuszają do unikania szkodli­wych substancji.

By przeciwdziałać mdłościom w ciągu dnia, staraj się spoży­wać małe porcje pokarmów obfitujących w białko i sole mineral­ne ? grubo mielone produkty zbożowe, świeże owoce i warzy­wa, w miarę możliwości takie, przy uprawie których nie stoso­wano sztucznych nawozów. Matka może ćwiczyć, jeżeli czuje się na siłach, lecz liczba i rodzaj ćwiczeń nie powinny różnić się od dotychczasowych. Mięśnie zmieniają się podczas ćwiczeń wykonywanych celowo i powtarzanych odpowiednią ilość razy. Z ko­lei zmiany strukturalne mięśni wpływają na metabolizm całego organizmu. Nie wiemy jak dotąd, czy to ma jakiś wpływ na dziecko, lepiej zatem nie narażać rozwijającego się zarodka.

Powinno się też unikać bardzo wysokich temperatur ? sauny czy kąpieli w wannie, ponieważ znaczny wzrost temperatury ciała matki może spowodować uszkodzenie układu nerwowego za­rodka. Jeśli mimo to chcesz korzystać z sauny lub gorącej kąpie­li, uważaj, by nie trwała ona dłużej niż piętnaście minut, ponie­waż po upływie tego czasu temperatura wewnątrz ciała podnosi się. Pocenie się związane z pobytem w saunie może też dopro­wadzić do zaburzeń biochemicznych.

Tak więc główną zasadą pierwszego trymestru winno być: zmieniaj tryb życia tylko w takim stopniu, w jakim domaga się tego twój organizm. Kobieta, która uprawia biegi, systematycznie ćwiczy albo tańczy, jeśli tylko czuje się na siłach, nie musi prze­rywać treningu; nie należy jednak rozpoczynać forsownego pro­gramu ćwiczeń tuż po zajściu w ciążę.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.