Kleszcze

Gdy podczas porodu trzeba obrócić dziecko, które nie przekręciło we właściwy sposób główki, lub też gdy trzeba mu dopomóc w przeciśnięciu się przez ciasne miejsce w kanale rod­nym, stosuje się kleszcze lub wyciąganie przez zassanie. Choć dziś cesarskie cięcie zastąpiło stosowaną dawniej technikę całko­witego wyciągania dziecka z ciasnej miednicy, w sytuacji, gdy wystarczy pomóc dziecku w przebyciu zwężonego odcinka drogi, krótkotrwałe nałożenie kleszczy uważane jest za rozwiązanie lepsze od operacji. Bywa jednak, że po nałożeniu kleszczy oka­zuje się, iż do wyciągnięcia dziecka trzeba by użyć zbyt wielkiej siły. W takim wypadku prędko przygotowuje się kobietę do za­biegu cesarskiego cięcia. Ale czasami rodzącej wydaje się polece­nie parcia, a jednocześnie pomocnik liczy, położnik ciągnie, ane­stezjolog zaś naciska na szczyt macicy. Zespołowy wysiłek jest dla ludzi czymś naturalnym. Chęć dopomożenia innym, to cecha bardzo ludzka. Dlatego też po porodzie kleszczowym nie po­winnaś mówić: ?Nie byłam w stanie urodzić w naturalny spo­sób”. Powiedz raczej: ?Nie mogłam wszystkiemu sama podołać”. Zastanawiam się czasem, jak dziecko odbiera taki poród. Jeżeli to możliwe, przytul je i przemów do niego. Gdy poród jest trudny, rodzice i dziecko powinni wzajemnie dodawać sobie otuchy.

Zazwyczaj przed założeniem kleszczy stosuje się znieczule­nie. Bywa jednak, że podobnie jak przy cesarskim cięciu, wskaza­ne będzie całkowite uśpienie. Podczas podawania narkozy przez pewien jeszcze czas zachowujesz zdolność słyszenia, choć nie mo­żesz już o tym powiedzieć otoczeniu. Podobnie, gdy się budzisz, zaczynasz słyszeć dookoła siebie głosy, nim jeszcze jesteś w sta­nie zareagować na nie. Dlatego też, aby dopomóc osobie, która jest usypiana, należy mówić do niej cichym i łagodnym głosem: ?Wciągnij powietrze ? wydech, doskonale się spisujesz, teraz postaraj się zasnąć. Kiedy się zbudzisz, nasze dziecko będzie już z nami”. Kiedy kobieta zaczyna się budzić, mów do niej: ?Teraz się budzisz, z dzieckiem wszystko jest w porządku, z tobą też jest dobrze. To jest nasze dziecko. Czuje się świetnie”. Mów łagodnie, koncentruj się na niej i ? jeśli to tylko możliwe ? pokaż jej dziecko. Rozmowa taka pomoże jej ponownie nawiązać przerwany przez narkozę kontakt z rzeczywistością.

Czasami zespół lekarski prosi, by pomocnik wyszedł. Niekie­dy lekarze nie mają zaufania do ojca, do jego umiejętności za­chowania zimnej krwi i przyjścia z pomocą ukochanej osobie, która ma poddać się operacji, inni zaś sami tracą wtedy pewność siebie. Niekiedy pomocnik woli nie być świadkiem operacji. W takim wypadku przypomnij jej, by zachowała się tak, jak gdyby nadal słuchała twego głosu, zapewnij ją, że znowu bę­dziesz przy niej, gdy tylko stanie się to możliwe.

Czasami, po pomyślnym ukończeniu porodu, łożysko nie chce się odkleić lub też jego oddzielaniu się towarzyszy silne krwawienie. Lekarz musi wówczas zbadać wnętrze macicy. Jeśli podczas porodu nie stosowano znieczulenia, najszybszą, a tym samym najczęściej stosowaną metodą jest narkoza.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.