Kilka uwag o ćwiczeniach dla przyszłej matki i instruktora

Zastanówcie się, czy do pełnego opanowania opisanych wyżej umiejętności będzie wam potrzebne wielokrotne powtarzanie ćwiczeń? Jeżeli tak, przeznaczcie na ten cel konkretną porę dnia, by w ten sposób uniknąć ewentualnych pretensji jednego z was o brak należytego entuzjazmu drugiej strony.

Trening powinien doprowadzić was do całkowitego opano­wania techniki relaksu, oddychania i parcia, a także nawiązania zgodnej współpracy. Gdy osiągniecie ten cel, dalsze prowadzenie ćwiczeń ma wątpliwy sens, chyba że pomaga pozbyć się niepoko­jów lub przyczynia się do wytworzenia silniejszych więzów mię­dzy wami. Dlatego sami musicie zdecydować, jak często i jak długo prowadzić ćwiczenia.

Gdy już opanujecie powyższe techniki, nauczcie się jeszcze stosować je w rozmaitych ułożeniach. Dopiero podczas porodu wyjaśni się, jaka pozycja i sposób dotyku są najlepsze, gdyż zale­ży to od miejsca, w którym kobieta odczuwa najsilniejszy ból: głęboko w dole brzucha, w krzyżu, wysoko na wewnętrznych powierzchniach ud, a czasem ? na ich zewnętrznej płaszczyźnie. Nie można tego przewidzieć przed rozpoczęciem porodu, lecz jeśli ćwiczyliście różne pozycje, zdołacie odnaleźć najlepsze uło­żenie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.