Dziecko podczas porodu

Podczas porodu można ocenić stan ogólny dziecka na pod­stawie rytmu pracy jego serca. Monitor płodowy daje najdokład­niejszy odczyt, toteż jest on stosowany zawsze wówczas, gdy le­karz przewiduje wystąpienie komplikacji, a niekiedy nawet wcześniej. Monitor ten pokazuje dwa wykresy: rytm pracy serca dziecka oraz przebieg skurczów. Dzięki niemu pomocnik jest w stanie uchwycić moment rozpoczęcia skurczu, jego szczyt, opadanie i koniec. Oboje zaś mogą śledzić reakcję dziecka na toczący się proces porodu. Skurcze macicy mogą być u dziecka przyczyną zaburzeń krążenia, co wpływa na obraz pracy serca. Lekarze są w stanie odróżnić na podstawie wykresów niesprawne łożysko od zapętlonej lub zawęźlonej pępowiny.

Bywa, że zmiana pozycji i związana z tym poprawa krążenia dobrze wpływa na rytm pracy serca. Jeśli się tak nie stanie, może zajść potrzeba dalszego monitorowania serca. Normalnie bije ono niemiarowo (wykres jego pracy jest nieregularną linią). Gdy linia ta przechodzi w prostą, zaburzoną jedynie załomkami po­jawiającymi się w momencie skurczu, które, następnie powoli za­nikają, jest to znak, że dziecku potrzebna jest natychmiastowa pomoc.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.