CIĄŻA, POROD I POŁOG

Od poczęcia do chwili gdy niemowlę potrafi już wytrzymać kilka godzin bez ustawicznego kołysania i karmienia, mija rok pełen gwałtownych przemian fizycznych. Uważny obserwator zauważy, że w tym czasie dadzą się wyróżnić pewne charaktery­styczne okresy, z których każdy trwa około trzech miesięcy, z wyjątkiem krótkiego, choć dramatycznego, okresu porodu.

Tradycyjnie już zwykło się dzielić okres ciąży na trzy ?try­mestry”, my jednak proponujemy, by pierwszym trzem miesią­com życia niemowlęcia nadać miano ?czwartego trymestru” cią­ży, co lepiej uświadamia rodzicom istotę potrzeb noworodka. Każdy trymestr narzuca matce własne wymogi, a jeżeli kontakt psychiczny rodziców jest bliski, ojciec także pozostaje pod wpły­wem tego niepowtarzalnego doświadczenia.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.