Cesarskie cięcie

Przez wiele stuleci brzemienne kobiety i akuszerki marzyły o możliwości stworzenia dziecku ?zapasowego wyjścia” przez powłoki brzuszne bez zagrożenia dla matki i dla niego samego. Pewnego dnia marzenie to spełniło się. Zgadzam się, że środek ten jest niekiedy stosowany bez rzeczywistej potrzeby. Lecz gdy wystąpią komplikacje lub też gdy po wielu godzinach silnych skurczów nie następuje rozwarcie, można się tylko cieszyć, że dzisiejsi lekarze potrafią tym prostym zabiegiem dopomóc matce i dziecku.

Spośród wszystkich operacji, przy których zdarzyło mi się asystować (przez siedem lat pracowałam jako pielęgniarka na sali operacyjnej), ta właśnie w szczególny sposób podnosi na duchu. Jeśli tylko jest to możliwe, unika się uśpienia kobiety; stosuje się jedynie znieczulenie kanałowe lub zewnątrz oponowe, które znosi czucie w dolnej połowie ciała. Uśpienie stosuje się tylko w tych wypadkach, w których wymaga tego sytuacja.

Nie wierzę, by ktokolwiek był w stanie poddać się operacji bez lęku. Toteż pogódź się z tym i skoncentruj się na oddycha­niu, likwidacji powstających napięć i innych potrzebach chwili. Pomoże ci to uniknąć paniki i mimowolnego stawiania oporu.

Pomocnik, jeżeli tylko czuje się na siłach obserwować opera­cję, powinien w dalszym ciągu stosować te same techniki wspo­magające. Bądź szczery. Nie lekceważ jej strachu ani bólu, lecz zaakceptuj te odczucia i pomóż partnerce dojść z nimi do ładu. Ty także będziesz odczuwał lęk, lecz gdy oboje przyjmiecie i wspólnie udźwigniecie swe emocje, wytworzy się między wami trwała więź dająca siły i wzajemne wsparcie.

Znieczulenie kanałowe lub zewnątrz oponowe podaje się w ułożeniu bocznym, z kolanami i brodą przyciągniętymi do piersi, gdyż w tej pozycji kręgi leżą na jednej linii, a odległości między nimi zwiększają się. Podczas gdy anestezjolog koncentru­je się na wymagającym wielkiej precyzji zadaniu wprowadzenia środka znieczulającego w sąsiedztwo nerwów przewodzących bodźce z dolnej połowy ciała, pielęgniarka przytrzymuje matkę, by ta nie poruszyła się mimowolnie. W tej pozycji radzenie sobie ze skurczami może być trudne. Jeden lub dwa mogą wystąpić, nim zacznie działać znieczulenie. Pomocnik powinien wtedy mówić do partnerki spokojnym głosem, tak jak dotychczas; po­łożyć ręce w takim miejscu, by przynieść jej ulgę (jeżeli, rzecz jasna, nie przeszkadza w ten sposób anestezjologowi w jego czynnościach).

Gdy tylko znieczulenie zacznie działać, rodzącą układa się znowu w pozycji na wznak. Pod jej prawym biodrem często kła­dzie się złożone prześcieradło ? macica nie uciska wtedy na żyłę

główną dolną, dzięki czemu poprawia się krążenie u matki i dziecka. Pielęgniarka zakłada cewnik, aby opróżnić pęcherz, który znajdzie się w ten sposób daleko od pola operacyjnego. Po umyciu i ogoleniu podbrzusza położnik, wraz z asystującym mu drugim lekarzem, przykrywa rodzącą sterylnymi prześcieradłami. Jedno z nich upina się w taki sposób, aby tworzyło przegrodę pomiędzy wyjałowioną powierzchnią, na której operuje chirurg, a anestezjologiem. W ten sposób chroni się również rodzącą i jej pomocnika przed widokiem właściwej operacji. Wprawny zespół w ciągu zaledwie kilku minut rozcina skórę, rozsuwa mięśnie i otwiera macicę. Wyjmuje się dziecko, odśluzówuje jego drogi oddechowe, po czym, po przecięciu pępowiny, oddaje się je pe­diatrze celem dokonania oględzin i niezbędnych zabiegów pie­lęgnacyjnych. Podczas usuwania łożyska, szycia macicy, zsuwania mięśni i zakładania szwów na skórze, rodzice mogą cieszyć się swoim niemowlęciem. Jeżeli ręce matki zostały przed operacją przywiązane, może ona teraz poprosić o ich uwolnienie, by mog­ła dotykać i pieścić swe dziecko. Kształt główki dziecka urodzo­nego przez cesarskie cięcie nie ulega fizjologicznej adaptacji w kanale rodnym. Dzięki temu noworodek ma foremną główkę, co jest charakterystyczne dla niemowląt urodzonych dzięki in­terwencji chirurgicznej.

Jeżeli stosuje się pełną narkozę, czynności wstępne, takie jak cewnikowanie, mycie i golenie, a nawet przykrycie jałowymi prześcieradłami, wykonuje się przed podaniem narkozy. Dzięki temu dziecko urodzi się, zanim środek znieczulający przejdzie przez łożysko.

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.