Archive for the ‘Wychowujemy Polaka’ Category

Czyn ofiarny

Miłość Ojczyzny wymaga ofiary. Ojczyzna zaś żąda wiele, bo nawet krwi serdecznej i życia. W czasach pokoju żąda pracy sumiennej, nieraz bardzo ciężkiej. Dzisiaj musimy pracować nieraz ponad siły, bo po­wstajemy z gruzów. To wymaga różnych wyrzeczeń, ale nie myślmy o sobie, tylko o tych, co po nas przyjdą. Ofiara pyta: ?Co mam jeszcze dać?”, [...]

Zalety i wady narodowe

Szerzenie tej kultury w życiu spotyka się z trud­nościami, których źródłem są nie opanowane wady na­rodowe, nasz nieokiełzany temperament. Historia nas uczy, ile zła wyrządziły te wady w przeszłości; ostatnie lata wykazały, że i teraz nam szkodzą. Jedną z najgorszych wad jest niezgoda we wspól­nych wysiłkach. Dzielimy się na różne partyjki, zwal­czamy się wzajemnie, a [...]

Kultura Polski

Ażeby Polskę kochać, trzeba ją poznać, poznać jej ziemie, zabytki, jej bogactwa naturalne, jej kulturę o całą przeszłość. Staszic powiedział: Gdy tylko w dziec­ku obudzi się świadomość, niech słyszy słowo ,,Polska”. Trzeba mieć przekonanie, że nasza kultura to wielka kultura, a nie tak jak uczyli Niemcy, że jej wcale nie ma. Musimy się otrząsnąć z [...]

Przymioty miłości Ojczyzny

Jaka ma być ta miłość? Wychowanie społeczne jest podwaliną wychowania narodowego, musimy kochać wszystkich ludzi, ale najbliżsi powinni nam być rodacy, najmilszą po Bogu nasza Ojczyzna. Oną miłując, sami siebie miłujecie, a nie utracicie; onej nie życząc i wiary nie dochowując, sami siebie zdradzacie (ks. Skarga). Nauczyć kochać Polskę, nauczyć jej służyć, dla niej się [...]