Archive for the ‘Rozmyślania maryjne’ Category

Niepokalana

I ukazał się znak wielki na niebie: Niewiasta obleczona w słońce, księ­życ pod jej nogami, a na jej głowie korona z gwiazd dwunastu. Ap 12, 1 Święto Niepokalanie Poczętej stawia przed nami Maryję w całej Jej krasie i wielkości. Bóg wybrał sobie przed wiekami Maryję na Matkę Swojego Syna, na na­rzędzie planu Odkupienia. Ozdobił Ją [...]

Matka Miłosierdzia

W miesiącu zmarłych żałobne requiem przerywa święto miłosiernej Matki, Najświętszej Maryi Panny Miłosiernej Ostrobramskiej (16 listopada). Znamy ten obraz: głowa lekko pochylona, wzrok smętny, zasnuty łzami, uśmiech pełen słodyczy, ręce złożone na piersi wyrażają skupienie i zamodlenie. Ktokolwiek wpatrzy się w ten obraz, usłyszy w głębi duszy Jej głos: Pan Mnie posiadł na początku dróg [...]

Królowa Różańca

Najbardziej ulubioną i najpotężniejszą modlitwą maryjną jest Różaniec. Jego siła jest wypróbowana i po­twierdzona wielokrotnie przez Namiestników Chrys­tusowych. Stwierdza to sama Maryja w licznych obja­wieniach, stwierdza Sam Bóg licznymi cudami. Któż nie zna Różańca, kto go nie odmawia, czasem z więk­szą, czasem z mniejszą uwagą, zawsze jednak z wielką ufnością i dziecięcą miłością! Należy się [...]

Narodzenie Maryi

Jednym z najstarszych świąt maryjnych jest pa­miątka Jej narodzenia (8 września), które zwiastowało wesele całemu światu. Kościół wielbi w tym dniu kró­lewskie pochodzenie Tej, z której narodziło się Słońce sprawiedliwości, Chrystus, Bóg nasz i której chwalebne życie uświetnia Kościół cały (Alleluja i Antyfona). Wedle ówczesnego zwyczaju – jak podaje Wiliam w Życiu Maryi- nadano dziecięciu [...]

Niepokalane Serce Maryi

Cześć Niepokalanego Serca jest dawno żywotna w Kościele, do czego walnie się przyczynił Święty Jan Eudes w XVII wieku. Uroczystość Niepokalanego Serca obchodzono w niektórych krajach i diecezjach albo w sobotę po uroczystości Najświętszego Serca, albo 19 sierpnia. Dopiero Papież Pius XII ustalił jego datę na 22 sierpnia, nadając mu nowy tekst oficjum. Na zatwierdzenie [...]

Matka Boskiej Eucharystii

Nie spotykamy w litanii takiego wezwania, nie ma też święta pod tym tytułem, a jednak wolno nam tak nazywać Tę, która nam dała Ciało Pana Jezusa, ów nie­biański pokarm. Ten tytuł, ta nazwa narzuca nam się szczególnie w czerwcu, kiedy cały świat rozbrzmiewa hymnami na cześć Boskiej Eucharystii. Kościół Święty ustanawiając uroczystość ku czci Bożego [...]

Pośredniczka Lask

Cały maj poświęcamy naszej Królowej, na tle zaś tego ogólnego hołdu wyróżniają się trzy święta ku czci Bogarodzicy: Matki Bożej Królowej Polski (3 maja), Wspomożenia Wiernych (24 maja) i najmłodsze z tych świąt – Pośredniczki Wszystkich Łask (31 maja). To ostatnie głosi nam słodką prawdę, że łaska Boża przechodzi przez ręce Maryi. Szczególnie zajmo­wał się [...]

Matka Bolesna

Jedną z najtrudniejszych tajemnic jest tajemnica cierpienia. Cierpią dobrzy i źli, starzy i młodzi, bogaci i biedni; cierpią wszyscy we wszystkich epokach i kra­jach i każdy ma w swoim życiu chwile, w których pod naporem cierpień, załamany pyta dlaczego i z Chrystusem prosi o oddalenie kielicha. Nie każdy jednak tak jak On dodaje: nie moja, [...]

Gromniczna

Małżeństwo chrześcijańskie dojrzewa – w chwili, gdy zjawi się oczekiwana dziecina, wzmaga się odpo­wiedzialność u mężczyzny, a psychika kobieca ulega dogłębnej zmianie. Egoizm ustępuje miejsca ofierze. Matka żyje wyłącznie dla dziecka, ale niech się strzeże wymagań, by dziecko żyło wyłącznie dla niej – byłaby to odmienna faza egoizmu. Bezspornie dziecko jest jej dzieckiem, wykarmione jest [...]

Zaślubiny Najświętszej Panny ze Świętym Józefem

23 stycznia dawne rubryki notują święto Zaślu­bin Maryi z Józefem. W życiu każdej rodziny chwila zaślubin jest czymś bardzo ważnym i dlatego u wszyst­kich ludów, na rozmaitych stopniach kultury, ma ono charakter uroczysty. Uroczystości weselne w narodzie, z którego po­chodziła Maryja, miały charakter religijny. Najpierw rodzice zawierali umowę dotyczącą posagu i wyprawy. Umowa ta kończyła [...]