Archive for the ‘Prawda w życiu i w wychowaniu’ Category

Leczenie kłamstwa

Nie każde rozminięcie się z prawdą jest u dziecka kłamstwem, za które jest ono odpowiedzialne. Dzieci bowiem, zwłaszcza do lat siedmiu, z powodu swej buj­nej fantazji opowiadają niestworzone rzeczy, przekrę­cają rzeczywistość i we wszystko to wierzą, mowa ich jest więc zgodna z myślami. Na te fałszywe relacje ma też wpływ nierozwinięta zdolność obserwacji, słaba jeszcze [...]

Miłość prawdy

Gdybyśmy zapytali, czym się kierujemy w dobo­rze doradcy-przyjaciela, któremu możemy zaufać, co nas w innych pociąga, to musielibyśmy odpowiedzieć, że rzeczą tą jest prawość, miłość prawdy. A im więcej na świecie fałszu, zakłamania, tym żywiej odczuwamy jej piękno i za nią tęsknimy. Jesteśmy stworzeni na ob­raz i podobieństwo Boga, który jest najwyższą Prawdą, i dlatego [...]