Archive for the ‘Połóg’ Category

Gimnastyka połogowa

Obecnie właściwie zniknęły już uprzedzenia związane z gim­nastyką ciążową, lecz niektórzy położnicy w dalszym ciągu zale­cają powstrzymanie się od ćwiczeń przez dłuższy czas po poro­dzie. Nie istnieją dowody potwierdzające słuszność takiego sta­nowiska. W ciągu minionych dwóch lat obserwowałyśmy wiele młodych matek, które podejmowały ćwiczenia połogowe w oś­rodkach treningowych Jane Fondy, gdy ich dzieci miały dwa, [...]

Znaczenie prawidłowej postawy

Gdy znowu zaczniesz poruszać się swobodnie, kontroluj za­chowanie prawidłowej postawy. Powiększająca się podczas ciąży macica spowodowała nie tylko rozciągnięcie mięśni brzucha, lecz także wielu innych. Mogło to wpłynąć na możliwość swobodne­go utrzymywania prawidłowej postawy. Osłabienie mięśni brzu­cha jest częstą przyczyną bólów krzyża. Używaj więc podnóżka, lub dużego klocka, i to nie tylko wówczas, gdy siedzisz [...]

Dzielenie się rodzicielstwem

Jeżeli jako ojciec uczestniczyłeś w narodzinach, twoje zaan­gażowanie emocjonalne w stosunku do dziecka z pewnością do­równuje matczynemu. Chcesz brać dziecko na ręce i rozmawiać z nim, nie tylko po to, aby pomóc żonie, lecz także dlatego, iż chcesz bliżej poznać małą istotę, oraz dać jej sposobność zapo­znania się z tobą. Rola ojca różni się od [...]

Nowe horyzonty

Połóg zbiegający się z początkiem nowej dla ciebie roli matki niemowlęcia jest nie byle jakim wyzwaniem, ponieważ w czasie, gdy sama potrzebujesz troski i wypoczynku, musisz otoczyć opieką bezradną istotę, której potrzebom nie ma końca. W swoim nowym wcieleniu, w którym każde rozpoczęte zajęcie zostaje nieoczekiwanie przerwane, co powiększa jeszcze znuże­nie, poczujesz się być może [...]

Połóg po cesarskim cięciu

Rekonwalescencja po porodzie przebiega stosunkowo szyb­ko, nawet jeśli zakończył się on cesarskim cięciem. Niesie ona ze sobą więcej dolegliwości i ból umiejscowiony jest gdzie indziej, lecz macica goi się w taki sam sposób, toteż z pochwy wypływa taka sama wydzielina. Po wydobyciu na świat dziecka i łożyska, macica oraz mięśnie brzucha zszywane są nićmi ze [...]

Połóg po porodzie naturalnym

Wydanie dziecka na świat przez pochwę może spowodować przejściowy uraz mięśni krocza związany z silnym ich rozciąga­niem. Czasami dochodzi do ich pęknięcia lub, jeżeli położnik za­uważył napięcie tkanek, do zapobiegawczego nacięcia. Mięśnie otaczające cewkę moczową reagują na uraz przejściową niemoż­nością odprężenia, toteż przez kilka godzin po porodzie ? lub dłużej ? kobieta może mieć trudności [...]

Uwagi o połogu

Proces rekonwalescencji, podobnie jak wzrostu, ma przebieg spiralny. Przed każdym krokiem do przodu następuje pauza, niekiedy nawet regres. Dlatego też po dobrym dniu może nastą­pić taki, w którym nie masz na nic ochoty. W takiej sytuacji możesz sobie pofolgować i wypocząć, aby następny dzień mógł być znowu lepszy. Gojąca się rana, czy to w dolnej [...]