Archive for the ‘Obowiązkowość’ Category

Rola religii

Najskuteczniejszą bronią przeciw lenistwu, naj­lepszą szkołą obowiązku jest nasza święta Wiara. Mod­litwa wyprasza nam potrzebne łaski, a w rachunku su­mienia musimy roztrząsać nasze życie także pod kątem widzenia lenistwa i zaniedbań. Jeszcze silniejszym ha­mulcem będzie Spowiedź Święta z mocnym postano­wieniem poprawy i zadośćuczynieniem. Także myśl o sądzie Bożym, na którym zdamy sprawę z każdej zmarnowanej [...]

Lenistwo

Największym wrogiem obowiązku jest lenistwo. Jest to wstręt przed wysiłkiem, unikanie w pracy trudu, niechęć w wydobywaniu z siebie największej energii. Lenistwo to co innego niż próżniactwo. Człowiek leni­wy jest czynny – w przeciwieństwie do próżniaka, który nic nie robi. Leniwy jednak wszystko robi pobieżnie, niedokładnie, nie unika błędów, pracy nie kończy, jego hasłem jest: [...]

Praca

W wieku szkolnym dziecko musi się nauczyć pra­cować. Często i matka, i dzieci są bardzo zajęte, ale nie zawsze jest to praca. W okresie przedszkolnym dzieci się bawią i nieraz potem także naukę traktują jako zabawę. Tymczasem ona jest pracą i musi przynieść pewne określone rezultaty. Zagadnienie pracy jest dzisiaj bardzo aktualne. Chodzi o to, [...]

Opanowanie siebie

Opanowywanie siebie, wytwarzanie dobrych na­wyków, to dalszy etap rozwoju obowiązkowości, któ­rego pierwszym polem jest porządek. Dziecko może się bawić, czym chce, ale nie powinno zostawiać zabawek porozrzucanych. W porządku musi utrzymywać swoje ubranie, ręce, nogi itd. Cała dziedzina higieny wymaga wiele i jest pomocą w rozwoju obowiązkowości. Kolejna sfera, opanowywania instynktów i odru­chów, jest trudna [...]

Wartość obowiązku

Najskuteczniejszym środkiem w urabianiu charak­teru jest obowiązek. Nic bardziej powszechnego niż on, bo jest udziałem każdego; nic trudniejszego, jeśli chce­my go spełnić w całej rozciągłości; nic wznioślejszego, jeśli się zważy ogrom ofiar, których wymaga; nic prost­szego nad tę powinność dnia codziennego. Najwspa­nialszym wianem, jakie rodzice mogą dać dzieciom, jest wykształcenie w nich poczucia obowiązku. Obowiązek [...]