Archive for the ‘O zabawie’ Category

Jak należy się bawić

Dziecko w zabawie naśladuje zwykle czynności starszych, jakie więc życie w rodzinie i społeczeństwie, takie będą zabawy dzieci; często sobie o tym przypomi­najmy i unikajmy tego, co by nie zasługiwało na naśla­dowanie. W zabawie dziecko uczy się żyć. Jeśli zabawy dzie­ci i młodzieży będziemy organizować pod kątem ero­tycznych wzruszeń, pod kątem wyżycia się w bardzo [...]

Ujemne strony zabawy

Zabawa ma osiągnąć swój cel, a nie stać się szkołą zgorszenia – oto naczelna zasada. Jeżeli ma podnieść energię życiową, powinna odbywać się w miejscu, gdzie jest dużo powietrza i przestrzeni. W czasie wspólnych zabaw należy unikać przekarmiania młodzieży, używa­nia alkoholu, papierosów i tego wszystkiego, co nie­zdrowo podnieca. U starszej młodzieży wspólne zaba­wy, zwłaszcza w [...]

Zabawa mistrzynią dziecka

Zabawa jest naturalnym prawem dziecka, a dla starszych miłą chwilą odpoczynku, środkiem odnowie­nia energii. Zabawa jest tak potrzebna w życiu i wy­chowaniu, jak powietrze i słońce, bo niesie z sobą ra­dość, jest odprężeniem nerwów, daje na chwilę zapom­nieć o tym, co ciężkie i smutne, a przez to przypomina, że jesteśmy stworzeni do wiekuistych radości. Jeżeli [...]