Archive for the ‘Matka’ Category

Chrystus wzorem wychowawcy

W każdej pracy szukamy wzorów i przykładów; także i w wychowaniu wzorujemy się na różnych oso­bach, mniej lub bardziej zbliżonych do ideałów. Ale bezwzględnie doskonały wychowawca jest tylko jeden: Jezus Chrystus. Wychowawca pomaga Panu Bogu, musi więc znać metody Boże, a któż lepiej znał zamiary Ojca, jak nie Syn Boży? Kto doskonalej kochał dusze, jak [...]

Pierwszy obowiązek rodziców

To staranie o czystość duszy, o oddalanie się od za­trutych, mętnych źródeł jest pierwszym obowiązkiem małżonków. Czystość i zjednoczenie z Bogiem nie poz­woli im grzeszyć przeciw naturze i ograniczać sztucznie potomstwa. Zanim staną przed ołtarzem, powinni się zastanowić, czy chcą dać życie nowym istnieniom ludz­kim, czy chcą być pomocnikami Boga w dziele stworze­nia i wychowania [...]

Wychowanie a religia

Przenieśmy się myślą dwadzieścia wieków wstecz. W pogodny wiosenny poranek ziemia została poruszo­na w posadach. W jednym z miast judzkich, własną mocą, bez udziału sił naturalnych, powstał z grobu Zwycięzca śmierci i śmierć Mu już odtąd panować nie będzie. O zdarzeniu tym wiedziała gromadka uczniów i niewiast, mówili o tym z uśmiechem powątpiewania uczeni w [...]