Archive for the ‘Ćwiczenia w ciąży’ Category

Nieszczęście

W naszych czasach jest to już rzadkością, lecz wciąż jeszcze zdarza się, że noworodek żyje krótko. Narodziny i śmierć, o których myślimy jako o dwóch granicznych punktach życia, leżą czasami bardzo blisko siebie. Gdy umiera niemowlę, czy to przed, czy też wkrótce po narodzeniu, zostaje po nim przejmu­jący smutek. Smutek, podobnie jak ból, wzrasta, gdy [...]

Sztuczne oddychanie

Czasami niemowlę tuż po urodzeniu nie chwyta oddechu. Je­go układ oddechowy bywa zablokowany przez śluz. Problemy związane z bezdechem pogłębiają się natychmiast z chwilą ozię­bienia ciała dziecka. A zatem, gdyby nawet noworodek był siny lub biały i nie reagował na bodźce, przede wszystkim podnieś go z kałuży płynu, który wytrysnął po urodzeniu, osusz go i [...]

Nagły poród

Wiele dzieci przebywa kanał rodny w tempie zbyt powolnym, niektóre zaś, wprost przeciwnie, pokonują tę drogę niezwykle szybko. Potrafią zaskoczyć rodziców w samochodzie lub w sy­pialni. Tak łatwy poród niezwykle rzadko stwarza jakieś proble­my, pod warunkiem że przestrzega się kilku nader prostych zasad. Jeżeli czujesz, że dziecko wydostaje się na świat, pozwól mu wyjść. Nie [...]

Kleszcze

Gdy podczas porodu trzeba obrócić dziecko, które nie przekręciło we właściwy sposób główki, lub też gdy trzeba mu dopomóc w przeciśnięciu się przez ciasne miejsce w kanale rod­nym, stosuje się kleszcze lub wyciąganie przez zassanie. Choć dziś cesarskie cięcie zastąpiło stosowaną dawniej technikę całko­witego wyciągania dziecka z ciasnej miednicy, w sytuacji, gdy wystarczy pomóc dziecku [...]

Cesarskie cięcie

Przez wiele stuleci brzemienne kobiety i akuszerki marzyły o możliwości stworzenia dziecku ?zapasowego wyjścia” przez powłoki brzuszne bez zagrożenia dla matki i dla niego samego. Pewnego dnia marzenie to spełniło się. Zgadzam się, że środek ten jest niekiedy stosowany bez rzeczywistej potrzeby. Lecz gdy wystąpią komplikacje lub też gdy po wielu godzinach silnych skurczów nie [...]

Wypadanięcie nóżki

Czasami, gdy dziecko rodzi się w położeniu pośladkowym, po pęknięciu pęcherza, w ślad za wodami płodowymi, wyślizguje się jedna nóżka. Nie wsuwaj jej z powrotem; jeżeli stanie się to w domu, skontaktuj się z lekarzem i jak najszybciej udaj się do szpitala (najlepiej w pozycji kolankowo-łokciowej, aby zapobiec wypadnięciu pępowiny) ze świadomością, że stopka twojego [...]

Wypadnięcie pępowiny

Jeżeli po pęknięciu pęcherza u wyjścia pochwy pojawi się pę­powina, przyjmij pozycję kolankowo-łokciową (uklęknij, następ­nie opuść ramiona na podłogę i oprzyj na nich brodę). Gdy uno­sisz w ten sposób pośladki, dziecko słabiej uciska pępowinę. Je­żeli zdarzy się to w domu, pomocnik powinien starannie umyć ręce, po czym wsunąć palce jednej ręki do pochwy, aż do [...]

Dziecko podczas porodu

Podczas porodu można ocenić stan ogólny dziecka na pod­stawie rytmu pracy jego serca. Monitor płodowy daje najdokład­niejszy odczyt, toteż jest on stosowany zawsze wówczas, gdy le­karz przewiduje wystąpienie komplikacji, a niekiedy nawet wcześniej. Monitor ten pokazuje dwa wykresy: rytm pracy serca dziecka oraz przebieg skurczów. Dzięki niemu pomocnik jest w stanie uchwycić moment rozpoczęcia skurczu, [...]

Objawy komplikacji

Weszło już w zwyczaj, że kobieta spędza początkowy okres porodu w domu, sama lub ze swoim partnerem, dlatego też obo­je powinni być w stanie rozpoznać nie tylko oznaki normalnego porodu, lecz również symptomy komplikacji. Dzięki temu bę­dziecie w stanie zareagować we właściwy sposób, gdy tylko poja­wi się jakiś problem; poza tym taka wiedza ułatwia zadanie [...]

Znieczulenie

Medycyna Zachodu tradycyjnie stawiała sobie dwojaki cel: przedłużanie życia i łagodzenie bólu. Sztuka uśmierzania bólów porodowych została opanowana niedawno; dopiero ostatnie dwudziestolecie przyniosło znaczące postępy, dzięki którym znieczulenie porodowe przestało być równoznaczne z zaburze­niami świadomości, narkozą lub wydaniem na świat noworodka odurzonego narkotykiem. Lekarze są dumni z tego osiągnięcia (sądzę, że jest to w pełni [...]