Archive for the ‘Dziecko’ Category

Życie łaski

Łaska ma swoje dzieje wzrostu i pewne prawidła, które ułatwiają jej rozwój. Dusza po Chrzcie Świętym musi żywić się odpowiednią atmosferą, żeby wytrwała nietknięta do Pierwszej Komunii Świętej. Wymaga to unikania wszystkiego, co brudzi duszę. Wychowawca nie potrafi łaski pomnożyć, ale może stworzyć dobre warunki, które umożliwią jej życie i rozwój. Najkonieczniejszym warunkiem takiej atmosfery [...]

Pęd do doskonałości

W duszy dziecka bardzo wcześnie daje się zauwa­żyć pęd ku Bogu. Jeżeli zresztą przyjmujemy istnienie duszy i jej wyższość nad ciałem, to błędem byłoby prze­czyć możliwości jej rozwoju w najwcześniejszym okre­sie dzieciństwa. Życie duszy dziecka przejawia się w kierunku mo­ralnym i religijnym. Jeśli każde dziecko chce być więk­sze, silniejsze, mądrzejsze, to powinno też chcieć być [...]

Jego rozwój

Najbardziej charakterystyczną cechą dziecka jest jego Stały rozwój i silny pęd do wzrostu. Dzięki tej sile rośnie ono już w łonie matki i przychodzi na świat jako samodzielny twór, budząc zachwyt dla wszechmądro- ści Bożej. Instynktownie unika ono wszystkiego, co mu w tym wzroście i rozwoju przeszkadza, co je tamuje lub wypacza, a wyciąga rączki [...]

Wartość dziecka

Dziecko! Ile tajemnic i czaru kryje to słowo! Czaru dla matki i dla każdego, kto choć raz spojrzy w te nie­winne oczy, ciekawie rozglądające się po wszystkim, co je otacza, a w głębi kryjące tęsknotę za rzeczami wiel­kimi, niedostrzegalnymi dla zmysłów… Niewinna du­szyczka odczuwa, że powinny one stać się jej udziałem. Gdyby zabrakło dzieci, upadłby [...]