ZAKREŚLANIE GRANIC

Niemowlęta są istotami ludzkimi, lecz brakuje im na razie jednej z cech ludzi dorosłych: umiejętności planowania. Dziecko nie plącze z wyraźnym zamiarem: ?Jeżeli będę płakać, to on przyjdzie i weźmie mnie na ręce”. Płacze, ponieważ czegoś po­trzebuje. Zadaniem rodziców jest określenie potrzeby dziecka oraz zadecydowanie, czy powinna ona zostać zaspokojona. Two­ja troskliwość i uwaga nie rozpieszcza dziecka, jeśli będziesz przestrzegać następujących reguł: Zachęcaj je, by samo robiło wszystko to, co już potrafi, pomagaj mu we wszystkim, z czym nie może sobie poradzić, natomiast nie pozwalaj na to, czego rzeczywiście nie aprobujesz. Zatem nie pozwalaj, aby dziecko robiło coś, co sprawia ci prawdziwą przykrość. Twoja złość bar­dziej zbije dziecko z tropu niż wyraźny zakaz. Choć pierwsze dni macierzyństwa składają się z bacznej obserwacji i niemal nieustannego dawania, przychodzi jednak chwila, gdy na któreś z życzeń swego dziecka będziesz musiała odpowiedzieć: ?nie”. Dla większości kobiet taką pierwszą granicą bywa zakaz zabawy w nocy. Niemowlę można nakarmić, przewinąć, ulżyć mu w kol­ce gazowej, w ramionach kołysać je do snu, nie powinno jednak oczekiwać zabawy o trzeciej nad ranem. Następną granicą jest często karmienie nocne. Jeżeli którejś nocy dziecko nie obudzi się na karmienie, następnej nocy nie spiesz się zbytnio z podawa­niem mu piersi (lub butelki). Jeżeli się zbudzi, spróbuj je trochę pokołysać, daj mu się napić wody, być może uśnie. Jeżeli tak się nie stanie i marudzenie zacznie przechodzić w płacz, nawet roz­paczliwy, nakarm dziecko, lecz każdej nocy czekaj z tym nieco dłużej. Tak zachęcane niemowlę rezygnuje zazwyczaj z nocnego karmienia w wieku od dwóch tygodni do trzech miesięcy. Ogól­ną zasadą postępowania matki, która chce dopomóc dziecku w osiągnięciu większej dojrzałości, jest wyczekiwanie na objawy gotowości dziecka do zmiany, następnie zgoda na regres, który zwykle następuje po skoku rozwojowym, lecz jednocześnie za­chęcanie dziecka do samodzielnego osiągnięcia tego, czego pró­bowało dokonać.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.